ACASA                SERVICII               PROGRAME DE FINANTARE              CONTACT
Programul Operational Regional (POR)

Obiectivul general consta în sprijinirea dezvoltarii economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a regiunilor din România, tinând seama de nevoile si resursele specifice ale acestora si punând accentul pe polii urbani de crestere, pe îmbunatatirea mediului de afaceri si a infrastructurii de baza. Regiunile României, în special cele mai putin dezvoltate, ar putea deveni zone mai atractive în ceea ce priveste locuirea, interesul turistic, investitiile si piata fortei de munca.

  • Axa 1: Îmbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport
  • Axa 2: Îmbunatatirea infrastructurii sociale
  • Axa 3: Consolidarea mediului de afaceri regional si local
  • Axa 4: Dezvoltarea durabila a turismului regional si local
  • Axa 5: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile
  • Axa 6: Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii POR

Copyright 2009 ERA Project Management & Consulting
Vizitatori: 59622
Programele de finantare sunt documentele prin care se realizeaza implementarea actiunilor strategice prevazute în CSNR si implicit accesarea efectiva a Instrumentelor Structurale.